Zájmové aktiv...

Zájmové aktivity MŠ

Kroužek sportovní gymnastiky –  pí.Špičková

Výuka hry na zobcovou flétnu   – pí. Hodurová

Předplavecký výcvik                    – Aquapark Kravaře

Kroužek logopedické prevence – Bc. Z. Majdanicsová

Hudebně – dramatický kroužek – A. Orlíková