Organizace školy

Organizace školy

V Základní škole Hrabyně se učí děti od 1. do 5. ročníku. Ve školním roce 2017/2018 jsou na škole čtyři třídy a dvě  oddělení školní družiny. Do školy docházejí děti z Hrabyně, Josefovic, Hrabyně – RC a Budišovic. Ředitelkou školy je Mgr. M. Halfarová, která je třídní učitelkou 5.ročníku  (18 dětí).  Mgr. Simona Havrlantová je třídní učitelkou 1. ročníku (9 dětí), Mgr. Jana Kašná je třídní učitelkou 2. a 4. ročníku (11 + 10 dětí), Mgr. Petra Hrušková je třídní učitelkou 3.ročníku (17 dětí). Paní Zuzana Konvičková je vedoucí vychovatelkou školní družiny, společně s paní Konvičkovou se o děti ve školní družině starají všechny paní učitelky (60 dětí). Všechny vyučující jsou plně aprobované pro výuku na 1. stupni ZŠ, což se příznivě projevuje na kvalitě výuky. K jednotlivým žákům je zvolen individuální přístup. Je pečováno jak o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak talentované. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. do 5. ročníku, který učí Mgr. S. Havrlantová, Bc. M. Segsulková a Mgr. P. Hrušková. Nově jsme upravili od 1.9.2017 ŠVP ZV „Škola plná pohody“, který  naleznete na těchto stránkách k nahlédnutí. Na naší škole probíhá římsko-katolické náboženství, které vyučuje  Mgr. V. Pavlík. Každoročně se děti 1. až 4. ročníku účastní plaveckého výcviku, který letos proběhne v zimě roku 2018 v Aquaparku v Kravařích. Na škole je zajištěn pitný režim. Děti dostávají během celého dne (ve škole i ve školní družině) čaj.

Zahájení školního roku – 4.9.2017 v 8,00 hodin v budově Základní školy.

Ukončení školního roku – 29. 6. 2018.

OZDRAVNÝ POBYT:

Každý rok jezdíme na týdenní ozdravný pobyt. Na tomto pobytu se děti lépe poznají, prohlubují mezi sebou kamarádské vztahy. Je vynikající prevencí patologických jevů, neboť se zde nerozlišují jednotlivé ročníky. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých týmů, kde je věková kategorie od 6 do 11 let. Vzájemně si pomáhají, učí se jeden od druhého, každý zde ukáže své dovednosti a znalosti. Respektují se, umí ocenit dovednosti kamarádů a při neúspěchu se vzájemně povzbuzují. Učí se samostatnosti a pořádku. Na horách (Jeseníky, Beskydy) chodíme na túry a procházky do lesa, hrajeme sportovní, branné, zábavné i večerní hry. Své zážitky zachycují na výkresy. Zpíváme u táboráku, hrajeme společenské a kolektivní hry. Také v letošním školním roce připravujeme pro děti ozdravný pobyt se spoustou zajímavých her, soutěží a nových dobrodružství, poznávání krás naší vlasti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Škola také spolupracuje s MŠ Hrabyně a MŠ Budišovice. Každý rok si k nám malé děti ze školky chodí prohlédnout školu. Paní ředitelka promlouvá s rodiči předškoláků o tom, co jejich děti čeká ve škole a jak bude probíhat zápis  do 1. ročníku ZŠ. Děti předškolního věku navštěvují od března do prázdnin školu v adaptačním programu „Hrajeme si na školu“. Společně s MŠ organizujeme Maškarní ples, akce ke Dni matek,  Akademie, návštěvy divadelních představení, Mobilní planetárium, Zahradní slavnost, vánoční dílny a velikonoční tvoření, Drakiádu, plavecký výcvik apod.

Škola dále spolupracuje se ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Velká Polom, ZŠ Pustá Polom, ZŠ Mokré Lazce, s DSH Hrabyně, s Mysliveckým sdružením Hrabyně – Smolkov, Policií ČR a OSH Opava.

Ve školním roce jsme připravili pro žáky 5.ročníků z naší školy a školy z Velké Polomi „Den pro páťáka“. Smíšené družstva zdolají 3 km trasu, kde společnými silami budou plnit úkoly a ukáží své dovednosti a znalosti. Po skončení závodu si zahrají míčové hry. Věříme, že vstup do nové školy bude bezproblémový a páťáci se tak budou na své nové spolužáky těšit.