Organizace školy

Organizace školy

V Základní škole Hrabyně se učí děti od 1. do 5. ročníku. Ve školním roce 2018/2019 budeme mít po dlouhých letech pět samostatných tříd a dvě  oddělení školní družiny. Do školy docházejí děti z Hrabyně, Josefovic, Hrabyně – RC a Budišovic. Ředitelkou školy je Mgr. M. Halfarová, která je třídní učitelkou 4.ročníku  (17 dětí).  Mgr. Simona Havrlantová je třídní učitelkou 1. ročníku (8 dětí), Mgr. Jana Kašná je třídní učitelkou 3. ročníku, Mgr. Petra Hrušková je třídní učitelkou 2.ročníku 9 dětí, Mgr.Blanka Barabášová je třídní učitelkou 5.ročníku (10 dětí), Bc.Martina Segsulková vyučuje výchovy a prvouky. Paní Zuzana Konvičková je vedoucí vychovatelkou školní družiny, společně s paní Konvičkovou se o děti ve školní družině stará slečna Silvie Nováková (54 dětí). Všechny vyučující jsou plně aprobované pro výuku na 1. stupni ZŠ, což se příznivě projevuje na kvalitě výuky.
K jednotlivým žákům je zvolen individuální a diferencovaný přístup. Je pečováno jak o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak talentované. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. do 5. ročníku, který učí Mgr. S. Havrlantová a Mgr. P. Hrušková. Na naší škole probíhá římsko-katolické náboženství, které vyučuje  Mgr. V. Pavlík. Každoročně se děti 1. až 4. ročníku účastní plaveckého výcviku, který proběhne v na jaře roku 2019 v Aquaparku v Kravařích. Na škole je zajištěn pitný režim, děti dostávají během celého dne (ve škole i ve školní družině) čaj.

Zahájení školního roku 2018/2019 – 3.9.2018 v 8,00 hodin v budově Základní školy.

Ukončení školního roku 2018/2019 – 27. 6. 2019 – Zahradní slavností.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Škola také spolupracuje s MŠ Hrabyně. Každý rok si k nám malé děti ze školky chodí prohlédnout školu. Paní ředitelka promlouvá s rodiči předškoláků o tom, co jejich děti čeká ve škole a jak bude probíhat zápis  do 1. ročníku ZŠ. Děti předškolního věku navštěvují od března do prázdnin školu v adaptačním programu „Hrajeme si na školu“. Společně s MŠ organizujeme Maškarní ples, akce ke Dni matek,  Akademie, návštěvy divadelních představení, Mobilní planetárium, vánoční dílny a velikonoční tvoření, plavecký výcvik apod.

Škola dále spolupracuje se ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Velká Polom, ZŠ Pustá Polom, ZŠ Mokré Lazce, s DSH Hrabyně, s Mysliveckým sdružením Hrabyně – Smolkov, Policií ČR a OSH Opava.

Ve školním roce si připravíme pro žáky 5.ročníků z naší školy a školy z Velké Polomi + Pusté Polomi „Den pro páťáka“. Smíšené družstva zdolají 3 km trasu, kde společnými silami budou plnit úkoly a ukáží své dovednosti a znalosti. Po skončení závodu si zahrají míčové hry. Věříme, že vstup do nové školy bude bezproblémový a páťáci se tak budou na své nové spolužáky těšit.