Projekty

Projekty

šablony-2

Erasmus+

erasmus

Irsko-2018

2017-1-cz01-ka101-035264_smlouva_erasmus

ccf14092017_podpisy smlouvy

schvaleni-dotace_erasmus

2017-1-cz01-ka101-035264_dotace_finance

 

OP VVV „Šablony“

projekt s názvem „Mateřská škola a základní škola Hrabyně“,

s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001513“

projekt-op-vvv-sablony

022_0001513-rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace

 

 Operační program Výzva č. 56

 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:

1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Č.projektu: CZ.1.07/CZ.1.07/1.1.00/56.2592
Název projektu: „Rozvoj cizích jazyků“
Datum zahájení projektu: 7.7.2015
Datum ukončení projektu: 31.12.2015
Šablony klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

 

  

Operační program:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Č.projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3143
Název projektu: „Víc vědět“
Datum zahájení projektu: 1.9.2011
Datum ukončení projektu: 28.2.2014
Šablony:
I/2      Čtenářská a informační gramotnost
II/2     Cizí jazyky
III/2    Využití ICT
IV/2    Matematika